miércoles, 4 de diciembre de 2013

El síndrome del delfín.

 
   La presente reseña está escrita en valenciano y un poco más abajo en castellano.


Acaba de publicar-se l’esperada obra del prolífic escriptor d’Ontinyent Ramon Cerdà “El síndrome del delfín” catalogada com novel·la negra i psicothriller. Si voleu llegir la resenya amb banda sonora podeu punxar en este enllaç de la cançó d’Iron Maiden The thin line between love and hate, la qual pel títol m’ha paregut adequada per acompanyar la lectura.

Ficha tècnica.

Autor: Ramon Cerdà San Juan.
Editorial: El fantasma de los sueños.
ISBN: 978-84-15799-06-1
Nº de pàgines: 504.
Diseny de portada: Ramon Cerdà i José Vicente Sanchis.
Classificació: Narrativa.
Data d’edició: Octubre de 2013.

Sinopsi.


Hilari es un home que pateix d’insomni absolut. Porta varies setmanes sense poder dormir, la qual cosa ha començat a afectar-li físicament i mentalment. Pateix pèrdua de memòria temporal,  creu estar perdent el seny davant les visions que té, al temps que creu que està adquirint habilitats psíquiques.

Prejubilat de caixer en un banc als 57 anys, es quedà vidu al suïcidar-se la seua dona. Des d’aleshores du una vida  trista i avorrida en la que quasi no ix de casa.

Un desconegut va a passar uns dies a sa casa. En el transcurs de la visita assassinen salvatgement una veïna seva que també viu sola, ja que estava separada del seu marit. Al cap d’uns dies una xica jove que pot ser filla seva, apareix en la vida d’Hilari.

La història anirà girant de manera inesperada a mesura que transcorre l’acció.

Opinió personal.

Ha estat per a mi un plaer tindre el privilegi de llegir un dels primer exemplars de proves de la novel·la “El síndrome del delfín”. Tot i que no he disposat de massa temps lliure, m’ha resultat impossible deixar passar l’oportunitat de llegir-la. Ramon està considerat l’Stephen King espanyol amb semblances a Alfred Hitchcock.

L’estil de Ramon fa que la lectura resulte entretinguda i engrescadora. L’obra com he dit en la sinopsi es pot considerar novel·la negra amb una forta carrega de thriller psicològic, encara que també apareixen escenes de sexe. Ramon ha sabut conjuminar els elements necessaris per crear una història que,  amb la dosificada informació de la sinopsi  i la lectura de les primeres pàgines resulta captivadora per al lector.

Com és habitual en les seues obres, l’autor ens mostra el perfil psicològic dels personatges amb les seus pors, passions i desitjos, així com els sentiments i emocions que pateixen davant les determinades situacions que van desenvolupant-se. Els sentiments contradictoris de cara a una persona depenent de les circumstàncies i els diferents punts de vista de les situacions segons d’on es miren, però sobre tot un punt destacat que m’ha agradat és el de la fina línea que separa  l’amor de l’odi i que podem travessar les persones tan fàcilment.

En la història apareix un personatge conegut pels lectors de les obres de Ramon, Consuelo. No més dient açò ja sabem que en la història hi han elements relacionats amb les ciències esotèriques. En este cas es tracta del tema de la hipnosi i les regressions, les quals es poden fer per a recuperar records de successos que coneguem, però que dormen en la part més fonda de la nostra ment i no aconseguim recordar.

L’obra també aporta pinzellades filosòfiques subtils sobre la felicitat, els llibres d’autoajuda i sobre tot ens alerta dels perills de posar un desconegut a casa nostra o ficar-nos nosaltres a casa d’un desconegut. En la història es fa al·lusió al couchsurfing. Una pràcitca que va nàixer en el 2004 i a anat en agument d’afiliats amb el transcurs del temps. Mai se sap el que pot succeïr i les intencions que hi puguen tindre els desconeguts. Si voleu saber qui és el mal de la història haureu de llegir l’obra.

Per acabar només dir-vos que és una novel·la que vos atraparà i si no disposeu de massa temps per a llegir, acabareu tenint una semblança amb el protagonista de la novel·la, perdreu la son.

Feliç lectura.


 Acaba de publicarse la esperada obra del prolífico escritor de Ontinyent Ramón Cerdá "El síndrome del delfín " catalogada como novela negra y psicothriller. Para leer la reseña con banda sonora puedes pinchar en este enlace de la canción de Iron Maiden The thin line between love and hate. He escogido este tema por el título  para acompañar la lectura de esta reseña, ya que me parece representativo de uno de los temas de la historia.

Ficha técnica.

Autor: Ramón Cerdá San Juan.
Editorial: El fantasma de los sueños.
ISBN: 978-84-15799-06-1
N º de páginas: 504.
Diseño de portada: Ramón Cerdá y José Vicente Sanchis.
Clasificación: Narrativa.
Fecha de edición: Octubre de 2013.

Sinopsis.


Hilario es un hombre que sufre de insomnio absoluto. Lleva varias semanas sin poder dormir, lo que le ha empezado a afectar físicamente y mentalmente. Sufre pérdida de memoria temporal, cree estar perdiendo la cordura ante las visiones que tiene, al tiempo que cree que está adquiriendo habilidades psíquicas.

Prejubilado de cajero en un banco a los 57 años, se quedó viudo al suicidarse su mujer. Desde entonces lleva una vida triste y aburrida en la que casi no sale de casa para nada.

Un desconocido va a pasar unos días a su casa. En el transcurso de la visita asesinan salvajemente a  una vecina suya que también vive sola  debido a que  estaba separada de su marido. Al cabo de unos días una chica joven que puede ser su hija, aparece en la vida de Hilario.

La historia irá girando de manera inesperada a medida que transcurre la acción.

Opinión personal.

Ha sido para mí un placer tener el privilegio de leer uno de los primeros ejemplares de pruebas de la novela " El síndrome del delfín". Aunque no he dispuesto de demasiado tiempo libre, me ha resultado imposible dejar pasar la oportunidad de leerla. Ramón está considerado el Stephen King español con semejanzas a Alfred Hitchcock.

El estilo de Ramón hace que la lectura resulte entretenida y estimulante. La obra como he dicho en la sinopsis se puede considerar novela negra con una fuerte carga de thriller psicológico, aunque también aparecen escenas de sexo. Ramón ha sabido combinar los elementos necesarios para crear una historia, que con la dosificada información de la sinopsis y la lectura de las primeras páginas resulta cautivadora para el lector.

Como es habitual en sus obras, el autor nos muestra el perfil psicológico de los personajes con sus miedos, pasiones y deseos, así como los sentimientos y emociones que sufren ante las determinadas situaciones que van desarrollándose. Los sentimientos que se pueden experimentar de cara a una persona dependiendo de las circunstancias y los diferentes puntos de vista de las situaciones según  de donde se miran, pero sobre todo un punto destacado que me ha gustado es el de la fina línea que separa el amor y el odio que con tanta facilidad podemos atravesar los seres humanos.

En la historia aparece un personaje conocido por los lectores de las obras de Ramón, Consuelo. Sólo con saber esto ya sabemos que en la historia hay elementos relacionados con las ciencias esotéricas. En este caso se trata del tema de la hipnosis y las regresiones, las cuales se pueden hacer para recuperar recuerdos de sucesos que conozcamos, pero que estos duermen en la parte más profunda de nuestra mente y no conseguimos recordarlos.

La obra también aporta sutiles pinceladas filosóficas sobre la felicidad, los libros de autoayuda y sobre todo nos alerta de los peligros de poner un desconocido en nuestro hogar o meternos nosotros en casa de un desconocido. En la historia se hace alusión al couchsurfing. Una práctica que nació en 2004 y ha ido en aumento de afiliados con el transcurso del tiempo. Nunca se sabe lo que puede suceder y las intenciones que puedan tener los desconocidos. Si quieres saber quién es el malo de la historia deberás leer la novela.

Para terminar sólo deciros que es una novela que os atrapará y si no disponéis de demasiado tiempo para leer, acabaréis teniendo un parecido con el protagonista de la novela, perderéis  el sueño.

Feliz lectura.

1 comentario:

Carmeta Rusquilleta dijo...

Una recomanació molt engrescadora i intrigant per a les properes festes!! Besets família!!

Guia d'Escalada de l'Estret de les Aigües i de La Costera.

           Títol: Guía d'Escalada de l'Estret de les Aigües i de la Costera.       Autor: Ismael Mollà.      Primera ed...